95326
 • Amatör Olta Balıkçılığı


  Sadece rekreasyon, spor veya dinlence amacıyla
  yapılan, maddi ve ticari kazanç gayesi gütmeyen,
  avlanılan ürünün satılmadığı balıkçılık
  etkinliğidir.

  Amatör Balıkçı nedir?
  Amatör balıkçılık etkinliğinde bulunan gerçek
  kişiyi ifade etmektedir.

  Yurdumuzda bugünkü yasal koşullara göre

  AMATÖR BALIKÇILIK Hakkında

  • Yalnız olta veya zıpkınla, kıyıdan ya da tekne ile amatör balık avcılığı yapılabilir.

  • Amatör balıkçılıkta yemlik ağ (boyu en fazla 5 mt. ye kadar) ve göz açıklığı 28mm.den küçük olmamak koşuluyla, sadece denizlerimizde serpme ağı kullanılabilir.

  Belirtilen ağların dışında;
  Tüm ağ türleri, tırıvırı, pinter, sepet, parakete, küspe, zehir, balık otu, elektrik akımı ve dinamit kullanarak avlanmak yasaktır.

  • Amatör balıkçılıkta avlanmış her türlü su ürününün satışı yasaktır.

  • Denizlerimizde sezon yasağı yoktur. Ancak, avlanma limitleri ve bazı bölge yasakları bulunmaktadır.

  • İçsularımızda üreme sezonu yasağı zamanlarında ticari avcılığa kapatılan alanlarda amatör balık avcılığı da yasaktır.

  • Zıpkınla yalnız denizlerimizde ve gündüz saatlerinde balık avcılığı yapılabilir.

  • Mülki veya mahalli amirler, kontrol görevlileri tebliğde belirtilenlere ek olarak veya farklı yorumlar getirerek, amatör balık avcılığına keyfi; Yer, zaman, tür, limit yasakları ya da serbestisi koyamaz ve uygulayamazlar. Bu uygulamalar, ancak tebliğde belirlendiği şekilde ve bakanlık kararıyla uygulanır.

  • Yasadışı balıkçılık eylemlerini ihbar etmekten çekinmeyiniz.
  • Bu eylemleri yapanlar kadar cesur olunuz. Bu tür ihbarları;
  • Jandarma'nın 156 no.lu,
  • Sahil Muhafaza'nın 158 no.lu ücretsiz telefonuna
  • ya da Köy Muhtarlarına yapabilirsiniz.

  Çevremize karşı duyalı olalım.

  BAŞVURU YAP

   


X